Недељни распоред спортских активности за предшколску децу

Летњи спортски камп ОСТРВО СПОРТА на Ади - за предшколску децу

Током недељног програма деца уживају у широком спектру спортских активности. У сатници се налазе општи називи и смернице. У оквиру сваке налази се група различитих игара и активности које примењујемо у складу са карактеристикама групе деце или сваког појединог детета. Индивидуалан приступ је карактеристика нашег система програмског рада са децом. Остварујемо га адекватним бројем ангажованих […]

Активности за предшколску децу

Летњи спортски камп ОСТРВО СПОРТА на Ади - за предшколску децу

Спортске активности и дневни распоред планирани су и организовани у складу са дневним температурним и временским приликама. Распоред активности може бити флексибилан и прилагодљив уколико нас на то принуде предвиђене али и не предвиђене околности. Све се чини како би другарићи били што безбеднији, како би што више тога научили и искусили, како би што […]

Програм за предшколску децу

Летњи спортски камп ОСТРВО СПОРТА на Ади - за предшколску децу

Наши другарићи предшколци, полазници кампа ће се посебно радовати и уживати. Они такође и ако су мали и можда мало тога знају и смеју имају велики избор спортских игара и активности. Безбедност је изграђена системски, по мерилима високог стандарда. Најискуснији чланови нашег тима су реализатори програма за предшколску децу. Само острво пружа широк спектар могућности […]