Недељни распоред спортских активности за школску децу

Летњи спортски камп ОСТРВО СПОРТА на Ади

Током недељног програма деца уживају у широком спектру спортских активности. У сатници се налазе општи називи и смернице. У оквиру сваке налази се група различитих игара и активности које примењујемо у складу са карактеристикама групе деце или сваког појединог детета.

Индивидуалан приступ је карактеристика нашег система програмског рада са децом. Остварујемо га адекватним бројем ангажованих спортских педагога, професора спорта, васпитача и других срадника, организацијом спортског часа, специфичним методским поступцима које смо развијали кроз вишегодишње искуство у раду.

време / данпонедељакутораксредачетвртакпетак
08 – 09Окупљање,
доручак
Окупљање,
доручак
Окупљање,
доручак
Окупљање,
доручак
Окупљање,
доручак
09 – 10Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
10 – 11Спортови
на води
Спортови
на води
Спортови
на води
Спортови
на води
Спортови
на води
11 – 12Бицикла
и ролери
Атлетске
акт.
ОрјентирингБицикла
и ролери
Атлетске
активности
12 – 13Сп. игре
са лоптом
Заборављене
игре
АкробатикаСп. игре
са лоптом
Заборављене
игре
13 – 15Ручак, друшт.
Игре
Ручак, друшт.
Игре
Ручак, друшт.
Игре
Ручак, друшт.
Игре
Ручак, друшт.
Игре
15 – 16Креативна
Радион.
Креативнa
Радион.
Креативнa
Радион.
Креативнa
Радион.
Креативнa
Радион.
16 – 17Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
Игре и
Вежбање
17 – 18Атлетске
активности
БициклаОрјентирингАтлетске
активности
Бицикла
18 – 19Заборављене
игре
Сп. игре
са лоптом
АкробатикаЗаборављене
Игре
Сп. игре
са лоптом
19 – 20Затварање
Игара
Затварање
Игара
Затварање
Игара
Затварање
Игара
Затварање
Игара